Khách sạn Khải Yến
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Khải Yến

59 Tạ Quang Bửu

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3822777

Khách sạn đạt tiêu chuẩn: 2 sao


Không có bình luận nào.

Nhận xét