Khách sạn Khánh Linh
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Khánh Linh

232 Nguyễn Tất Thành

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3735555

Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao


Không có bình luận nào.

Nhận xét