Khách sạn Ngọc Sê
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Ngọc Sê

Lô 1, 2 Nguyễn Tất Thành

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3266888

Khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao


Không có bình luận nào.

Nhận xét