Khách sạn Phố núi
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Phố núi

209 Nguyễn Tất Thành

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3887379


Không có bình luận nào.

Nhận xét