Khách sạn Queen
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Queen

63 Nguyễn Tất Thành

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.829411

Khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao


Không có bình luận nào.

Nhận xét