Khách sạn Tre Xanh Plaza
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Tre Xanh Plaza

18 Lê Lai

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.715787

Khách sạn đạt chuẩn 3 sao


Không có bình luận nào.

Nhận xét