Tel: 0269 8874 113
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện tỉnh Gia Lai

132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 8874 113

Tel: 0269 3824 611
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà thuốc Mỹ Thiện

40 Nguyễn Thiện Thuật, P. Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824 611

Tel: 0269 3797 901
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viên nhi tỉnh Gia Lai

Thôn 6, Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3797 901

Tel: 0269 3887 015
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Tuyết Nhung

110 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3887 015

Tel: 0269 3824 782
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Quang Trung

7 Quang Trung, P. Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824 782

Tel: 0269 3824409
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trung tâm y tế thành phố Pleiku

17 Trần Quốc Toản, Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824409

Tel: 0269 2222 517
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

238 Lê Duẩn, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 2222 517

Tel: 0269 3824 736
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Châu

11 Trần Phú, P. Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824 736

Tel: 0269 3865 538
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện 311 tỉnh Gia Lai

Ngã 4 Biển Hồ Thị xã Pleiku, Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3865 538

Tel: 0269 3824 926
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Hoàng

70 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824 926

Tel: 0269 3518 181
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện mắt Cao Nguyên

248 Lê Duẩn, P.Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3518 181

Tel: 0269 3826 709
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Kim Chi

64 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3826 709

Tel: 0269 3758 011
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viên lao và phổi Gia Lai

Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3758 011

Tel: .
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Tân Mỹ Nhung

31 Hùng Vương, P. Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

.

Tel: 0269 3823 827
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Thuốc Xuân Lan

122 Hai Bà Trưng, P. Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3823 827