Tra cứu địa điểm dịch vụ

Tel: 0269 8874 113
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện tỉnh Gia Lai

132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 8874 113

Tel: 0269 3797 901
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viên nhi tỉnh Gia Lai

Thôn 6, Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3797 901

Tel: 0269 3824409
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trung tâm y tế thành phố Pleiku

17 Trần Quốc Toản, Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824409

Tel: 0269 2222 517
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

238 Lê Duẩn, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 2222 517

Tel: 0269 3865 538
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện 311 tỉnh Gia Lai

Ngã 4 Biển Hồ Thị xã Pleiku, Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3865 538

Tel: 0269 3518 181
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện mắt Cao Nguyên

248 Lê Duẩn, P.Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3518 181

Tel: 0269 3758 011
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viên lao và phổi Gia Lai

Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3758 011