Trung tâm y tế thành phố Pleiku
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trung tâm y tế thành phố Pleiku

17 Trần Quốc Toản, Phường Yên Đỗ

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824409


Không có bình luận nào.

Nhận xét