> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Tiếp xúc cử tri > Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã IaHrú, huyện Chư Pưh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã IaHrú, huyện Chư Pưh

31/05/2012
Sáng ngày 27/6/2012, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh gồm các ông: Ksor Phước–Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Huỳnh Thành- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cử tri huyện Chư Pưh đã kiến nghị một số vấn đề như: Quản lý nhà nước về việc tiếp công dân, việc làm bìa đỏ cho dân; về việc cho sinh viên vay vốn, các nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo và giải pháp xóa nghèo cho người dân trên địa bàn huyện; vấn đề tháo gỡ khó khăn cho nông dân về đất sản xuất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi, biện pháp ngăn ngừa tình trạng tiêu chết; về phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để các xã nhanh chóng thực hiện một số tiêu chí trong khả năng của mình; về quản lý bảo vệ rừng; tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện chở quá khổ, quá tải gây tai nạn và làm hư hỏng một số tuyến đường, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 14 và một số tuyến đường quan trọng trên địa bàn huyện. Đại diện UBND huyện đã giải thích, trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
Tại buổi tiếp xúc các đại biểu Quốc hội đã giải đáp một số nội dung, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Đoàn ĐBQH, đồng thời ghi nhận những kiến nghị và nguyện vọng của cử tri để tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.
Tin,ảnh: Hồng Thương

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã IaHrú, huyện Chư Pưh

31/05/2012
Sáng ngày 27/6/2012, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh gồm các ông: Ksor Phước–Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Huỳnh Thành- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cử tri huyện Chư Pưh đã kiến nghị một số vấn đề như: Quản lý nhà nước về việc tiếp công dân, việc làm bìa đỏ cho dân; về việc cho sinh viên vay vốn, các nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo và giải pháp xóa nghèo cho người dân trên địa bàn huyện; vấn đề tháo gỡ khó khăn cho nông dân về đất sản xuất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi, biện pháp ngăn ngừa tình trạng tiêu chết; về phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để các xã nhanh chóng thực hiện một số tiêu chí trong khả năng của mình; về quản lý bảo vệ rừng; tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện chở quá khổ, quá tải gây tai nạn và làm hư hỏng một số tuyến đường, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 14 và một số tuyến đường quan trọng trên địa bàn huyện. Đại diện UBND huyện đã giải thích, trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
Tại buổi tiếp xúc các đại biểu Quốc hội đã giải đáp một số nội dung, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Đoàn ĐBQH, đồng thời ghi nhận những kiến nghị và nguyện vọng của cử tri để tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.
Tin,ảnh: Hồng Thương