> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Tiếp xúc cử tri > Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Kông Chro và Thị xã An Khê

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Kông Chro và Thị xã An Khê

31/05/2012
Ngày 8-12-2011, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm ông Huỳnh Thành-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Hà Công Long- Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tại xã An Trung (Kông Chro) và xã Cửu An (thị xã An Khê). Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp lần thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Các cử tri đã phát biểu trao đổi với các đại biểu Quốc hội một số nội dung mà cử tri quan tâm. Trong đó tập trung một số vấn đề cụ thể như: Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách đầu tư cho nông thôn khu vực Tây Nguyên. Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên và người đồng bào dân tộc thiểu số cần được triển khai nhiều chương trình hơn nữa; khám- chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập cần được kiểm tra và chấn chỉnh, chế độ chính sách đối với người có công cần được xem xét cụ thể.
Hệ thống giao thông nông thôn và hệ thống điện cũng đang xuống cấp cần được đầu tư xây dựng, nâng cấp; hiện nay giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp đang tăng cao, Chính phủ cần có biện phá điều tiết giá cả thị trường.
Nhiều cử tri ở thị xã An Khê cũng đã bày tỏ những bức xúc khi tiến hành xây dựng công trình thủy điện An Khê- Ka Nak, đặc biệt việc đền bù chưa thỏa đáng, nhiều bất cập. Từ khi xây dựng công trình này đã làm cho hàng trăm hộ dân ở đây bị ảnh hưởng. Vấn đề chi trả tiền bồi thường tài sản và đất đai chưa kịp thời và công bằng, khi người dân về ở khu tái định cư mới thì thiếu thốn trăm bề, không đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Sông Ba đang ngày càng bị ô nhiễm nhưng chính quyền các cấp chưa có giải pháp cương quyết.
Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực mình quản lý. Thay mặt Đoàn đại Biểu quốc hội tỉnh, ông Huỳnh Thành nhấn mạnh: Đại biểu Quốc hội luôn tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của các cử tri. Với vai trò là người đại diện cho quyền lợi của cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò của mình, các ý kiến của cử tri rất sát đáng Đoàn sẽ tập hợp những ý kiến đó để trình lên các bộ ngành có liên quan xem xét giải quyết.
Theo: baogialai.vn

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Kông Chro và Thị xã An Khê

31/05/2012
Ngày 8-12-2011, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm ông Huỳnh Thành-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Hà Công Long- Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tại xã An Trung (Kông Chro) và xã Cửu An (thị xã An Khê). Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp lần thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Các cử tri đã phát biểu trao đổi với các đại biểu Quốc hội một số nội dung mà cử tri quan tâm. Trong đó tập trung một số vấn đề cụ thể như: Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách đầu tư cho nông thôn khu vực Tây Nguyên. Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên và người đồng bào dân tộc thiểu số cần được triển khai nhiều chương trình hơn nữa; khám- chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập cần được kiểm tra và chấn chỉnh, chế độ chính sách đối với người có công cần được xem xét cụ thể.
Hệ thống giao thông nông thôn và hệ thống điện cũng đang xuống cấp cần được đầu tư xây dựng, nâng cấp; hiện nay giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp đang tăng cao, Chính phủ cần có biện phá điều tiết giá cả thị trường.
Nhiều cử tri ở thị xã An Khê cũng đã bày tỏ những bức xúc khi tiến hành xây dựng công trình thủy điện An Khê- Ka Nak, đặc biệt việc đền bù chưa thỏa đáng, nhiều bất cập. Từ khi xây dựng công trình này đã làm cho hàng trăm hộ dân ở đây bị ảnh hưởng. Vấn đề chi trả tiền bồi thường tài sản và đất đai chưa kịp thời và công bằng, khi người dân về ở khu tái định cư mới thì thiếu thốn trăm bề, không đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Sông Ba đang ngày càng bị ô nhiễm nhưng chính quyền các cấp chưa có giải pháp cương quyết.
Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực mình quản lý. Thay mặt Đoàn đại Biểu quốc hội tỉnh, ông Huỳnh Thành nhấn mạnh: Đại biểu Quốc hội luôn tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của các cử tri. Với vai trò là người đại diện cho quyền lợi của cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò của mình, các ý kiến của cử tri rất sát đáng Đoàn sẽ tập hợp những ý kiến đó để trình lên các bộ ngành có liên quan xem xét giải quyết.
Theo: baogialai.vn