> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Tiếp xúc cử tri > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai

01/06/2012
Sáng ngày 25/6 và 26/6/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Hà Công Long, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội, Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước thuộc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Kla huyện Đức Cơ và xã Ia Sao huyện Ia Grai. Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có  lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Đức Cơ, Ia Grai. Tại các buổi tiếp xúc, các vị đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tại xã Ia Kla huyện Đức Cơ: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào một số nội dung như: đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách bảo hiểm y tế đối với người  dân tộc thiểu số, chế độ lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, an toàn giao thông, thực thi pháp luật về môi trường và vấn đề tham nhũng. Đặc biệt là quan tâm đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đảm bảo vốn cho ngân hàng chính sách xã hội để hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn,v.v…
Tại xã Ia Sao huyện Ia Grai: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, nên có cơ chế nhà nước hỗ trợ thu mua tạm trữ cafe cho người dân để nâng cao giá trị và ổn định sản xuất; cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm việc kinh doanh phân bón giả, thuốc trừ sâu giả để không gây thiệt hại đến sản xuất của người dân; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho công nhân nông trường; các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các công trình hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội,v.v…
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Hà Công Long và lãnh đạo  UBND huyện Đức Cơ, huyện Ia Grai đã giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương; Đồng thời, tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cho cử tri trong thời gian tới./.
 
Tin, ảnh: Đức Thụy

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai

01/06/2012
Sáng ngày 25/6 và 26/6/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Hà Công Long, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội, Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước thuộc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Kla huyện Đức Cơ và xã Ia Sao huyện Ia Grai. Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có  lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Đức Cơ, Ia Grai. Tại các buổi tiếp xúc, các vị đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tại xã Ia Kla huyện Đức Cơ: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào một số nội dung như: đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách bảo hiểm y tế đối với người  dân tộc thiểu số, chế độ lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, an toàn giao thông, thực thi pháp luật về môi trường và vấn đề tham nhũng. Đặc biệt là quan tâm đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đảm bảo vốn cho ngân hàng chính sách xã hội để hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn,v.v…
Tại xã Ia Sao huyện Ia Grai: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, nên có cơ chế nhà nước hỗ trợ thu mua tạm trữ cafe cho người dân để nâng cao giá trị và ổn định sản xuất; cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm việc kinh doanh phân bón giả, thuốc trừ sâu giả để không gây thiệt hại đến sản xuất của người dân; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho công nhân nông trường; các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các công trình hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội,v.v…
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Hà Công Long và lãnh đạo  UBND huyện Đức Cơ, huyện Ia Grai đã giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương; Đồng thời, tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cho cử tri trong thời gian tới./.
 
Tin, ảnh: Đức Thụy