> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Chương trình hoạt động > Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chất vấn 3 thành viên Chính phủ

Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chất vấn 3 thành viên Chính phủ

01/09/2012
Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22-8. Đáng lưu ý, trong khuôn khổ phiên họp này, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành trong cả ngày 21 và sáng ngày 22-8. Vấn đề mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần làm rõ là về nợ xấu và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại. Nội dung chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến giải pháp đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai, biện pháp theo dõi, xử lý hoặc thu hồi tài sản sau thanh tra; hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty, vấn đề nâng cao năng lực, phẩm chất, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra…
Theo chương trình nghị sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản.
Liên quan đến công tác lập pháp, một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia… và đặc biệt là dự án Luật Thủ đô sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Dự án Luật Thủ đô trước đây chỉ nhận được 35,9% phiếu thuận, đã không được  Quốc hội khóa XII thông qua.
Theo www.sggp.org.vn

Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chất vấn 3 thành viên Chính phủ

01/09/2012
Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22-8. Đáng lưu ý, trong khuôn khổ phiên họp này, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành trong cả ngày 21 và sáng ngày 22-8. Vấn đề mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần làm rõ là về nợ xấu và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại. Nội dung chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến giải pháp đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai, biện pháp theo dõi, xử lý hoặc thu hồi tài sản sau thanh tra; hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty, vấn đề nâng cao năng lực, phẩm chất, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra…
Theo chương trình nghị sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản.
Liên quan đến công tác lập pháp, một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia… và đặc biệt là dự án Luật Thủ đô sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Dự án Luật Thủ đô trước đây chỉ nhận được 35,9% phiếu thuận, đã không được  Quốc hội khóa XII thông qua.
Theo www.sggp.org.vn