> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Thông tin kỳ họp > Vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của quốc hội

Vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của quốc hội

01/06/2012
Sau một tháng làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, hôm qua 21-6, kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra và bế mạc. Ðây là kỳ họp giữa năm của QH, diễn ra trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức từ sau kỳ họp thứ hai đến nay và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,  bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm dần, xuất khẩu tăng, thị trường ngoại tệ, vàng cơ bản được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khả năng phục hồi còn khó khăn, khủng hoảng nợ công chưa được khắc phục. Ở trong nước, kinh tế phát triển chưa ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất, kinh doanh khó khăn. Dấu hiệu giảm phát và tốc độ tăng trưởng thấp cùng với những bức xúc về các vấn đề xã hội, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
Từ việc đánh giá, nhận định tình hình kinh tế thế giới và trong nước như vậy, tại kỳ họp này, QH dành khá nhiều thời gian cho việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ðó là xem xét báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012, Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; quyết định một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012. QH khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, những kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 là đáng ghi nhận, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà các nghị quyết của Ðảng, QH đã đề ra, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn khó khăn của nền kinh tế những tháng gần đây, QH xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Từng bước thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trước mắt, sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thận trọng, linh hoạt, từng bước hạ lãi suất tín dụng...
Cũng tại kỳ họp này, QH đã xem xét, thông qua 13 dự án luật và hai dự thảo nghị quyết, đó là Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giám định tư pháp; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Giáo dục đại học; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII; Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và cho ý kiến về sáu dự án luật khác. Những đạo luật QH thông qua tại kỳ họp này góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới.
Thực hiện chức năng giám sát tối cao, QH đã xem xét chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát của các cơ quan của QH; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII đến nay; đồng thời tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua công tác giám sát, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, nhiều vấn đề quan trọng cử tri cả nước quan tâm đã được nêu ra; các thành viên Chính phủ cũng nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những hạn chế trong lĩnh vực mình phụ trách.
Sau kỳ họp, việc tổ chức triển khai, đưa các nghị quyết và các đạo luật QH vừa thông qua vào cuộc sống là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cần nhanh chóng phổ biến quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để các quyết định của QH sớm trở thành hiện thực. Trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi các nghị quyết QH đã đề ra mà trọng tâm trước hết là các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012./.
Theo nhandan.com.vn

Vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của quốc hội

01/06/2012
Sau một tháng làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, hôm qua 21-6, kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra và bế mạc. Ðây là kỳ họp giữa năm của QH, diễn ra trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức từ sau kỳ họp thứ hai đến nay và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,  bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm dần, xuất khẩu tăng, thị trường ngoại tệ, vàng cơ bản được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khả năng phục hồi còn khó khăn, khủng hoảng nợ công chưa được khắc phục. Ở trong nước, kinh tế phát triển chưa ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất, kinh doanh khó khăn. Dấu hiệu giảm phát và tốc độ tăng trưởng thấp cùng với những bức xúc về các vấn đề xã hội, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
Từ việc đánh giá, nhận định tình hình kinh tế thế giới và trong nước như vậy, tại kỳ họp này, QH dành khá nhiều thời gian cho việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ðó là xem xét báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012, Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; quyết định một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012. QH khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, những kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 là đáng ghi nhận, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà các nghị quyết của Ðảng, QH đã đề ra, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn khó khăn của nền kinh tế những tháng gần đây, QH xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Từng bước thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trước mắt, sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thận trọng, linh hoạt, từng bước hạ lãi suất tín dụng...
Cũng tại kỳ họp này, QH đã xem xét, thông qua 13 dự án luật và hai dự thảo nghị quyết, đó là Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giám định tư pháp; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Giáo dục đại học; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII; Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và cho ý kiến về sáu dự án luật khác. Những đạo luật QH thông qua tại kỳ họp này góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới.
Thực hiện chức năng giám sát tối cao, QH đã xem xét chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát của các cơ quan của QH; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII đến nay; đồng thời tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua công tác giám sát, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, nhiều vấn đề quan trọng cử tri cả nước quan tâm đã được nêu ra; các thành viên Chính phủ cũng nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những hạn chế trong lĩnh vực mình phụ trách.
Sau kỳ họp, việc tổ chức triển khai, đưa các nghị quyết và các đạo luật QH vừa thông qua vào cuộc sống là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cần nhanh chóng phổ biến quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để các quyết định của QH sớm trở thành hiện thực. Trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi các nghị quyết QH đã đề ra mà trọng tâm trước hết là các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012./.
Theo nhandan.com.vn