> Chuyên mục > Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
Article
30/08/2022

Học Bác qua những câu chuyện cảm động, ý...

Dù đã đi xa nhưng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Và, tại Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn...

Article
19/05/2022

Hiện thực hóa khát vọng phát triển của Chủ...

Khi đánh giá tầm vóc, tầm nhìn và những gì mang lại từ tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Modagat Ahmet nói: Chỉ có rất ít nhân vật trong lịch sử trở thành một...

Article
18/02/2022

Kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh, sâu sắc và...

Những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tập hợp trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam&rdquo...

Article
13/03/2020

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự...

Article
15/08/2019

Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Học Bác qua những câu chuyện cảm động, ý nghĩa.

Học Bác qua những câu chuyện cảm động, ý nghĩa.

30/08/2022

Dù đã đi xa nhưng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Và, tại Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Đảng ủy Khối các Cơ quan...

Hiện thực hóa khát vọng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa khát vọng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2022

Khi đánh giá tầm vóc, tầm nhìn và những gì mang lại từ tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Modagat Ahmet nói: Chỉ có rất ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay...

Default news teaser image

Kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh, sâu sắc và thấm thía

18/02/2022

Những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tập hợp trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chính là sự kết tinh tư tưởng Hồ...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính tr...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

13/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập...

Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ...

Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

15/08/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.