> Chuyên mục > Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
Article
13 Tháng Ba

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự...

Article
15 Tháng Tám

Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính tr...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

13/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập...

Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ...

Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

15/08/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.