> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Thường trực HĐND tỉnh > Khai mạc Hội nghị tập huấn Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Khai mạc Hội nghị tập huấn Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

19/06/2012
Thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh năm 2012, sáng ngày 20/9/2012 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu, gồm: Đại biểu HĐND tỉnh mới trúng cử nhiệm kỳ 2011-2016; thành viên các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; chuyên viên Văn phòng tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện.
1.JPG
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân được xác định là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực của Hội đồng nhân dân nói chung và của đại biểu Hội đồng nhân dân nói riêng, cung cấp cho các đại biểu những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
44.JPG
Tại hội nghị, đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên đã có nhiều năm hoạt động trong cơ quan dân cử báo cáo, trao đổi một số vấn đề cơ bản về: Kỹ năng tổ chức, điều hành kỳ họp; kỹ năng lắng nghe, đối thoại và phát biểu trong hoạt động của đại biểu dân cử; kỹ năng tham vấn của nhân dân trong quá trình ban hành Nghị quyết và giám sát của Hội đồng nhân dân.
5-(2).JPG
Những chuyên đề trên sẽ giúp các đại biểu  nâng cao kỹ năng hoạt động, phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ nhân dân giao phó. Đồng thời, đây cũng là dịp để đại biểu trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đúc kết những kinh nghiệm hay trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Sau các chuyên đề, đại biểu sẽ được thực hành để rèn luyện kỹ năng cần và có của người đại biểu, giúp đại biểu tự tin hơn, bản lĩnh hơn khi thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần thiết thực nâng cao vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ở địa phương.
Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2012 ./.
Tin: Bùi Thị Tâm, ảnh: Đăng Khoa

Khai mạc Hội nghị tập huấn Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

19/06/2012
Thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh năm 2012, sáng ngày 20/9/2012 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu, gồm: Đại biểu HĐND tỉnh mới trúng cử nhiệm kỳ 2011-2016; thành viên các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; chuyên viên Văn phòng tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện.
1.JPG
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân được xác định là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực của Hội đồng nhân dân nói chung và của đại biểu Hội đồng nhân dân nói riêng, cung cấp cho các đại biểu những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
44.JPG
Tại hội nghị, đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên đã có nhiều năm hoạt động trong cơ quan dân cử báo cáo, trao đổi một số vấn đề cơ bản về: Kỹ năng tổ chức, điều hành kỳ họp; kỹ năng lắng nghe, đối thoại và phát biểu trong hoạt động của đại biểu dân cử; kỹ năng tham vấn của nhân dân trong quá trình ban hành Nghị quyết và giám sát của Hội đồng nhân dân.
5-(2).JPG
Những chuyên đề trên sẽ giúp các đại biểu  nâng cao kỹ năng hoạt động, phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ nhân dân giao phó. Đồng thời, đây cũng là dịp để đại biểu trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đúc kết những kinh nghiệm hay trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Sau các chuyên đề, đại biểu sẽ được thực hành để rèn luyện kỹ năng cần và có của người đại biểu, giúp đại biểu tự tin hơn, bản lĩnh hơn khi thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần thiết thực nâng cao vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ở địa phương.
Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2012 ./.
Tin: Bùi Thị Tâm, ảnh: Đăng Khoa