> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Thường trực HĐND tỉnh > Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê: Sơ kết tình hình hoạt động tháng 8

Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê: Sơ kết tình hình hoạt động tháng 8

19/06/2012
Vừa qua, ngày 12/9/2012 Thường trực HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình hoạt động  tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2012. Đ/c Nguyễn Văn Lành – Tỉnh ủy viên -  Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Theo báo cáo đánh giá và ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị, 8 tháng qua toàn huyện đã gieo trồng được 19.000ha cây trồng các loại, đạt 102% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 246,57 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách huyện đạt 239,76 tỷ đồng. Cơ sở vật chất đầu  tư cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa được nâng cấp đồng bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân  quan tâm chú trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên. An ninh chính trị tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản được ổn định và giữ vững.
Thường trực HĐND huyện đã tích cực điều hòa các ban HĐND huyện tổ chức phối hợp tốt  với các Ban HĐND tỉnh trong việc giám sát tình hình quản lý, khai thác khoáng sản; tình hình  xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và gia đình văn hóa từ năm 2010 đến năm 2011 trên địa bàn tỉnh; các vị đại biểu giám sát tình hình thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND huyện. Đôn đốc các ngành liên quan xem xét, giải quyết,  trả lời các ý kiến chất vấn , thảo luận của các vị đại biểu HĐND tại các kỳ họp.
Trong tháng, Thường trực HĐND huyện  cũng đã phối hợp với UBND huyện và các ngành liên quan tổ chức đối thoại và trả lời trực tiếp cho hơn 40 lượt người đến phản ánh, kiến nghị./.
Tin và ảnh: Xuân Bắc

Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê: Sơ kết tình hình hoạt động tháng 8

19/06/2012
Vừa qua, ngày 12/9/2012 Thường trực HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình hoạt động  tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2012. Đ/c Nguyễn Văn Lành – Tỉnh ủy viên -  Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Theo báo cáo đánh giá và ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị, 8 tháng qua toàn huyện đã gieo trồng được 19.000ha cây trồng các loại, đạt 102% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 246,57 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách huyện đạt 239,76 tỷ đồng. Cơ sở vật chất đầu  tư cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa được nâng cấp đồng bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân  quan tâm chú trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên. An ninh chính trị tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản được ổn định và giữ vững.
Thường trực HĐND huyện đã tích cực điều hòa các ban HĐND huyện tổ chức phối hợp tốt  với các Ban HĐND tỉnh trong việc giám sát tình hình quản lý, khai thác khoáng sản; tình hình  xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và gia đình văn hóa từ năm 2010 đến năm 2011 trên địa bàn tỉnh; các vị đại biểu giám sát tình hình thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND huyện. Đôn đốc các ngành liên quan xem xét, giải quyết,  trả lời các ý kiến chất vấn , thảo luận của các vị đại biểu HĐND tại các kỳ họp.
Trong tháng, Thường trực HĐND huyện  cũng đã phối hợp với UBND huyện và các ngành liên quan tổ chức đối thoại và trả lời trực tiếp cho hơn 40 lượt người đến phản ánh, kiến nghị./.
Tin và ảnh: Xuân Bắc