> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Thường trực HĐND tỉnh > Thường trực HĐND huyện Chư sê tổ chức Hội nghị sơ kết Thực hiện quy chế phối hợp công

Thường trực HĐND huyện Chư sê tổ chức Hội nghị sơ kết Thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2013

26/02/2014
Chiều ngày 20/02/2014, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2013 giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện và một số phòng, ban chuyên môn của huyện có liên quan. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 
Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/ NQLT-HĐ-UB-MT ngày 11/9/2012 về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2011- 2016.

Theo đánh giá, qua một năm thực hiện quy chế đã tạo điều kiện phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của cộng đồng xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án trình tại các kỳ họp HĐND, tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2013 có những hạn chế như trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát của nhân dân ở cơ sở hiệu quả chưa cao, hoạt động giám sát của UBMT và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức còn mang tính hình thức. Công tác phối hợp trong công việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tuy đã có nhiều đổi mới song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri đôi khi vẫn chưa thống nhất giữa các cơ quan. Việc ban hành Quy chế phối hợp còn chậm, sơ kết thực hiện Quy chế hàng năm chưa đúng thời gian quy định. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến rút kinh nghiệm và các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Quy chế để đảm bảo phù hợp trong quá trình thực hiện cho những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đại diện Thường trực HĐND huyện là cơ quan chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiên quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2014./.  
 
Tin, ảnh: Đinh Thị Thông

Thường trực HĐND huyện Chư sê tổ chức Hội nghị sơ kết Thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2013

26/02/2014
Chiều ngày 20/02/2014, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2013 giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện và một số phòng, ban chuyên môn của huyện có liên quan. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 
Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/ NQLT-HĐ-UB-MT ngày 11/9/2012 về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2011- 2016.

Theo đánh giá, qua một năm thực hiện quy chế đã tạo điều kiện phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của cộng đồng xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án trình tại các kỳ họp HĐND, tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2013 có những hạn chế như trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát của nhân dân ở cơ sở hiệu quả chưa cao, hoạt động giám sát của UBMT và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức còn mang tính hình thức. Công tác phối hợp trong công việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tuy đã có nhiều đổi mới song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri đôi khi vẫn chưa thống nhất giữa các cơ quan. Việc ban hành Quy chế phối hợp còn chậm, sơ kết thực hiện Quy chế hàng năm chưa đúng thời gian quy định. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến rút kinh nghiệm và các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Quy chế để đảm bảo phù hợp trong quá trình thực hiện cho những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đại diện Thường trực HĐND huyện là cơ quan chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiên quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2014./.  
 
Tin, ảnh: Đinh Thị Thông