> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Hoạt động khảo sát, giám sát > Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cựu thanh niên xung phong

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cựu thanh niên xung phong trước năm 1975

15/05/2012
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên xung phong (TNXP). Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hội cựu TNXP tỉnh toàn tỉnh có 1.968 hội viên; có 16/17 đơn vị cấp huyện đã tiến hành Đại hội. Đã giải quyết chế độ, chính sách cho 733 cựu TNXP; tặng kỷ niệm chương cho 406 TNXP; đã giải quyết chế độ BHYT cho 733 TNXP. Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với TNXP tại huyện Chư Păh
Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại như việc giải quyết chế độ, chính sách, hướng dẫn thủ tục, xét duyệt hồ sơ đối với cựu TNXP còn chậm, số lượng cựu TNXP đăng ký đề nghị được giải quyết chế độ, chính sách còn nhiều; một số huyện chưa bố trí kinh phí cho Hội Cựu TNXP, chưa thực hiện chi trả chế độ đối với cán bộ chuyên trách Hội theo quy định; Việc hướng dẫn làm các thủ tục hồ sơ, xác nhận và thực hiện các chế độ chính sách đối với cựu TNXP chưa có sự thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương; đa số cựu TNXP già yếu, một số trình độ hạn chế, không có sự trợ giúp về mặt thủ tục nên việc thực hiện các chính sách, chế độ gặp nhiều khó khăn.
Ban VH-XH HĐND tỉnh đã đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét nâng cao mức trợ cấp cho TNXP, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp cho lực lượng thanh niên tình nguyện; xem xét ban hành chế độ, chính sách đối với lực lượng TNXP tham gia khai hoang, phục hóa để dãn dân sau năm 1975; lực lượng Dân công hỏa tuyến thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đồng thời, đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với các huyện rà soát, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ, xét duyệt đề nghị giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
 
Tin, ảnh: Thu Trang

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cựu thanh niên xung phong trước năm 1975

15/05/2012
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên xung phong (TNXP). Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hội cựu TNXP tỉnh toàn tỉnh có 1.968 hội viên; có 16/17 đơn vị cấp huyện đã tiến hành Đại hội. Đã giải quyết chế độ, chính sách cho 733 cựu TNXP; tặng kỷ niệm chương cho 406 TNXP; đã giải quyết chế độ BHYT cho 733 TNXP. Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với TNXP tại huyện Chư Păh
Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại như việc giải quyết chế độ, chính sách, hướng dẫn thủ tục, xét duyệt hồ sơ đối với cựu TNXP còn chậm, số lượng cựu TNXP đăng ký đề nghị được giải quyết chế độ, chính sách còn nhiều; một số huyện chưa bố trí kinh phí cho Hội Cựu TNXP, chưa thực hiện chi trả chế độ đối với cán bộ chuyên trách Hội theo quy định; Việc hướng dẫn làm các thủ tục hồ sơ, xác nhận và thực hiện các chế độ chính sách đối với cựu TNXP chưa có sự thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương; đa số cựu TNXP già yếu, một số trình độ hạn chế, không có sự trợ giúp về mặt thủ tục nên việc thực hiện các chính sách, chế độ gặp nhiều khó khăn.
Ban VH-XH HĐND tỉnh đã đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét nâng cao mức trợ cấp cho TNXP, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp cho lực lượng thanh niên tình nguyện; xem xét ban hành chế độ, chính sách đối với lực lượng TNXP tham gia khai hoang, phục hóa để dãn dân sau năm 1975; lực lượng Dân công hỏa tuyến thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đồng thời, đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với các huyện rà soát, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ, xét duyệt đề nghị giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
 
Tin, ảnh: Thu Trang