> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Kinh tế Ngân sách > Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê

29/10/2011
Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, trong các ngày 24-26/7/2012 các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, ứng cử tại địa bàn huyện Chư Sê, gồm các ông bà: Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Ayun H’Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Lành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và một số đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc tại 3 điểm với gần 200 cử tri của 07 xã (Chư Pơng, Ia Tiêm, Albá, Kông Htók, Ia Pal, Dun và Hbông). Cùng dự các buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, một số phòng ban chuyên môn của huyện và Ủy ban MTTQVN huyện Chư Sê. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được đại biểu báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X và kết quả Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa VIII đồng thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.
Cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đã đạt được và có trên 20 ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND hai cấp và các ngành liên quan tập trung vào một số vấn đề, như: Quan tâm đầu tư kênh mương thủy lợi; vấn đề xuống cấp nghiêm trọng của một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, nguyên nhân chủ yếu do các loại xe quá tải, do chất lượng làm đường không đảm bảo; việc quản lý tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường còn lỏng lẻo; điện thắp sáng ở một số thôn, làng mới thành lập rất yếu, trụ điện gỗ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão và kiến nghị một số chế độ chính sách như xây nhà tình nghĩa cho gia đình có công, giải quyết chế độ chất độc da cam; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, làng mới được thành lập,..
Có ý kiến không đồng tình với trả lời ý kiến cử tri về việc đề nghị chỉ đạo phân vùng theo khu vực hành chính đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 và ý kiến đề nghị giao quyền quản lý mặt nước hồ thủy lợi Ayun Hạ cho địa phương quản lý của UBND tỉnh, cử tri tiếp tục kiến nghị.
Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã cùng lãnh đạo UBND và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu các kiến nghị khác để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.        
HƯƠNG LAN

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê

29/10/2011
Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, trong các ngày 24-26/7/2012 các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, ứng cử tại địa bàn huyện Chư Sê, gồm các ông bà: Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Ayun H’Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Lành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và một số đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc tại 3 điểm với gần 200 cử tri của 07 xã (Chư Pơng, Ia Tiêm, Albá, Kông Htók, Ia Pal, Dun và Hbông). Cùng dự các buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, một số phòng ban chuyên môn của huyện và Ủy ban MTTQVN huyện Chư Sê. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được đại biểu báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X và kết quả Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa VIII đồng thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.
Cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đã đạt được và có trên 20 ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND hai cấp và các ngành liên quan tập trung vào một số vấn đề, như: Quan tâm đầu tư kênh mương thủy lợi; vấn đề xuống cấp nghiêm trọng của một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, nguyên nhân chủ yếu do các loại xe quá tải, do chất lượng làm đường không đảm bảo; việc quản lý tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường còn lỏng lẻo; điện thắp sáng ở một số thôn, làng mới thành lập rất yếu, trụ điện gỗ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão và kiến nghị một số chế độ chính sách như xây nhà tình nghĩa cho gia đình có công, giải quyết chế độ chất độc da cam; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, làng mới được thành lập,..
Có ý kiến không đồng tình với trả lời ý kiến cử tri về việc đề nghị chỉ đạo phân vùng theo khu vực hành chính đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 và ý kiến đề nghị giao quyền quản lý mặt nước hồ thủy lợi Ayun Hạ cho địa phương quản lý của UBND tỉnh, cử tri tiếp tục kiến nghị.
Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã cùng lãnh đạo UBND và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu các kiến nghị khác để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.        
HƯƠNG LAN