> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Kinh tế Ngân sách > TX. AYUN PA: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri

TX. AYUN PA: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri

15/05/2012
Sáng ngày 24/8/2012, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ayun Pa gồm các ông Châu Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa, Nguyễn Đình Phương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa đã tiến hành tiếp xúc với gần 200 cử tri của phường Sông Bờ. Đại biểu HĐND 3 cấp đã giải thích và động viên cử tri và toàn thể nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp giữa năm 2012.
Đồng thời, đại biểu cũng đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phường Sông Bờ về việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng đường Trường Sơn Đông đoạn qua phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa. Đây là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn thị xã Ayun Pa (khoảng 5,5km qua 4 phường: Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết và Sông Bờ). Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả chưa hợp lý, định giá bồi thường thấp, trong khi giá đất tại khu tái định cư quá cao, người dân không có điều kiện xây dựng nhà tại nơi ở mới; việc đo đạc, tính toán để bồi thường tài sản cho dân chưa đủ, thiếu số lượng đất hiện trạng, không chính xác về diện tích đất ở và đất vườn, bồi thường phần xây dựng cho người dân chưa đúng với khối lượng vật liệu đã thi công. Cử tri kiến nghị cần quan tâm có hướng xử lý phù hợp đối với một số hộ dân được đề nghị được tái định cư tại chỗ nhưng phần đất còn lại sau khi trừ mốc lộ giới thì không đủ diện tích để xây dựng nhà ở,...
img_1327-(1).jpg
Đại diện lãnh đạo UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã và đại biểu HĐND 3 cấp đã trao đổi trực tiếp, giải đáp làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, khẳng định tinh thần chung là luôn luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, đồng thời nghiên cứu để có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ hợp lý đối với những phát sinh trong điều kiện pháp luật cho phép; tiếp thu và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, đề xuất để giải quyết tốt các vấn đề búc xúc của cử tri.
HƯƠNG LAN

TX. AYUN PA: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri

15/05/2012
Sáng ngày 24/8/2012, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ayun Pa gồm các ông Châu Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa, Nguyễn Đình Phương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa đã tiến hành tiếp xúc với gần 200 cử tri của phường Sông Bờ. Đại biểu HĐND 3 cấp đã giải thích và động viên cử tri và toàn thể nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp giữa năm 2012.
Đồng thời, đại biểu cũng đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phường Sông Bờ về việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng đường Trường Sơn Đông đoạn qua phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa. Đây là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn thị xã Ayun Pa (khoảng 5,5km qua 4 phường: Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết và Sông Bờ). Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả chưa hợp lý, định giá bồi thường thấp, trong khi giá đất tại khu tái định cư quá cao, người dân không có điều kiện xây dựng nhà tại nơi ở mới; việc đo đạc, tính toán để bồi thường tài sản cho dân chưa đủ, thiếu số lượng đất hiện trạng, không chính xác về diện tích đất ở và đất vườn, bồi thường phần xây dựng cho người dân chưa đúng với khối lượng vật liệu đã thi công. Cử tri kiến nghị cần quan tâm có hướng xử lý phù hợp đối với một số hộ dân được đề nghị được tái định cư tại chỗ nhưng phần đất còn lại sau khi trừ mốc lộ giới thì không đủ diện tích để xây dựng nhà ở,...
img_1327-(1).jpg
Đại diện lãnh đạo UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã và đại biểu HĐND 3 cấp đã trao đổi trực tiếp, giải đáp làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, khẳng định tinh thần chung là luôn luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, đồng thời nghiên cứu để có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ hợp lý đối với những phát sinh trong điều kiện pháp luật cho phép; tiếp thu và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, đề xuất để giải quyết tốt các vấn đề búc xúc của cử tri.
HƯƠNG LAN