> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Kinh tế Ngân sách > Đại biểu HĐND hai cấp (tỉnh và huyện) tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê.

Đại biểu HĐND hai cấp (tỉnh và huyện) tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê.

15/05/2012
Để chuẩn bị kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Chư Sê khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Trong 03 ngày, từ ngày 04 - 06/6/2012, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X ứng cử tại địa bàn huyện Chư Sê, gồm các ông, bà: Ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh , bà Ayun H’Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bà Huỳnh Nữ Thu Hà - TUV, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Văn Lành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bà Lê Thị Ngọc - Phó Chánh Thanh tra huyện, bà Kpui H’BLê - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các vị đại biểu HĐND huyện Chư Sê khóa VIII đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 06 địa điểm, với gần 400 cử tri của 13 xã, thị trấn tham gia gồm: Ia Blang, Ia Glai, Dun, Ia Pal, Ia Hlốp, Ia Ko, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Ayun, Albá, Kông Htók và thị trấn Chư Sê. Tham dự các buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và một số phòng, ban chuyên môn của huyện Chư Sê. Qua các buổi tiếp xúc đã có 77 cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó tập trung chủ yếu vào một số nội dung như: Việc chậm thực hiện quy hoạch ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân; chất lượng cung cấp điện yếu ở một số khu vực; thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất đai còn rườm rà; chất lượng thi công các công trình trên địa bàn nhanh bị hư hỏng, xuống cấp; đề nghị hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho một số thôn, làng; làm đường giao thông nông thôn cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng mức hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; đề nghị quan tâm nhiều hơn đến xây dựng công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu vào mùa khô; Dự án giáo dục mẫu giáo 5 tuổi chậm triển khai …
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn đã trả lời và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, được đa số cử tri hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng đã giải đáp tại Hội nghị một số nội dung thuộc phạm vi của tỉnh đồng thời sẽ ghi nhận, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị mà cử tri đang quan tâm gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.
Xuân Bắc (VP. HĐND-UBND huyện Chư Sê)

Đại biểu HĐND hai cấp (tỉnh và huyện) tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê.

15/05/2012
Để chuẩn bị kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Chư Sê khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Trong 03 ngày, từ ngày 04 - 06/6/2012, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X ứng cử tại địa bàn huyện Chư Sê, gồm các ông, bà: Ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh , bà Ayun H’Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bà Huỳnh Nữ Thu Hà - TUV, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Văn Lành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bà Lê Thị Ngọc - Phó Chánh Thanh tra huyện, bà Kpui H’BLê - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các vị đại biểu HĐND huyện Chư Sê khóa VIII đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 06 địa điểm, với gần 400 cử tri của 13 xã, thị trấn tham gia gồm: Ia Blang, Ia Glai, Dun, Ia Pal, Ia Hlốp, Ia Ko, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Ayun, Albá, Kông Htók và thị trấn Chư Sê. Tham dự các buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và một số phòng, ban chuyên môn của huyện Chư Sê. Qua các buổi tiếp xúc đã có 77 cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó tập trung chủ yếu vào một số nội dung như: Việc chậm thực hiện quy hoạch ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân; chất lượng cung cấp điện yếu ở một số khu vực; thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất đai còn rườm rà; chất lượng thi công các công trình trên địa bàn nhanh bị hư hỏng, xuống cấp; đề nghị hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho một số thôn, làng; làm đường giao thông nông thôn cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng mức hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; đề nghị quan tâm nhiều hơn đến xây dựng công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu vào mùa khô; Dự án giáo dục mẫu giáo 5 tuổi chậm triển khai …
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn đã trả lời và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, được đa số cử tri hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng đã giải đáp tại Hội nghị một số nội dung thuộc phạm vi của tỉnh đồng thời sẽ ghi nhận, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị mà cử tri đang quan tâm gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.
Xuân Bắc (VP. HĐND-UBND huyện Chư Sê)