> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Thông tin kỳ họp HĐND > Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

17/04/2012
Sáng ngày 08/10/2012 tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị liên tịch để bàn thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số sở ngành có liên quan. Đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị
            Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:
            - Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 3,5 ngày, từ ngày 10/12/2012 đến trưa ngày 13/12/2012 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét một số nội dung:
            + Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2012 và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2013; Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2012; dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2011; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2012, chương trình công tác năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương chuyển rừng nghèo sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tác động và giải pháp khắc phục trình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở khai thác khoáng sản, công trình xây dựng nhà máy thủy điện, nhà máy chế biến nông sản và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri.
 
            + Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động HĐND năm 2012, chương trình công tác năm 2013; báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về tình hình kết quả giám sát năm 2012, chương trình công tác năm 2013.
            + UBMTTQ VN tỉnh thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về hoạt động của ngành năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013.
 
            + Xem xét thông qua 16 tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh. 
            + Ngoài các báo cáo nêu trên, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, dự án nào đã triển khai thực hiện, dự án nào chưa thực hiện (quy hoạch treo) và đề xuất hướng xử lý trong thời gian đến.
            - Để chuẩn bị tốt  nội dung, chương trình của kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:
            + UBND tỉnh và các cơ quan liên quan làm tốt công tác xây dựng báo cáo. Báo cáo tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND cần được chuẩn bị ngắn gọn, đầy đủ, đúng quy trình và gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra.
 
            +Về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố với tổ đại biểu HĐND tỉnh, sắp xếp để Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; thời gian để các Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri từ ngày 01 đến ngày 10/11/2012; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 16/11/2012 để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh.
            + Các tổ Đại biểu HĐND, các Đại biểu HĐND chuẩn bị nội dung chất vấn và gửi về Thường trực HĐND (qua VP) trước ngày khai mạc kỳ họp. Để UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung trả lời.
Tin:Hữu Thành, ảnh: Đăng Khoa

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

17/04/2012
Sáng ngày 08/10/2012 tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị liên tịch để bàn thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số sở ngành có liên quan. Đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị
            Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:
            - Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 3,5 ngày, từ ngày 10/12/2012 đến trưa ngày 13/12/2012 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét một số nội dung:
            + Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2012 và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2013; Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2012; dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2011; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2012, chương trình công tác năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương chuyển rừng nghèo sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tác động và giải pháp khắc phục trình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở khai thác khoáng sản, công trình xây dựng nhà máy thủy điện, nhà máy chế biến nông sản và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri.
 
            + Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động HĐND năm 2012, chương trình công tác năm 2013; báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về tình hình kết quả giám sát năm 2012, chương trình công tác năm 2013.
            + UBMTTQ VN tỉnh thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về hoạt động của ngành năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013.
 
            + Xem xét thông qua 16 tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh. 
            + Ngoài các báo cáo nêu trên, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, dự án nào đã triển khai thực hiện, dự án nào chưa thực hiện (quy hoạch treo) và đề xuất hướng xử lý trong thời gian đến.
            - Để chuẩn bị tốt  nội dung, chương trình của kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:
            + UBND tỉnh và các cơ quan liên quan làm tốt công tác xây dựng báo cáo. Báo cáo tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND cần được chuẩn bị ngắn gọn, đầy đủ, đúng quy trình và gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra.
 
            +Về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố với tổ đại biểu HĐND tỉnh, sắp xếp để Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; thời gian để các Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri từ ngày 01 đến ngày 10/11/2012; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 16/11/2012 để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh.
            + Các tổ Đại biểu HĐND, các Đại biểu HĐND chuẩn bị nội dung chất vấn và gửi về Thường trực HĐND (qua VP) trước ngày khai mạc kỳ họp. Để UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung trả lời.
Tin:Hữu Thành, ảnh: Đăng Khoa