> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > Ban VH-XH HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình công tác 6 tháng c

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012

04/01/2012
Ngày 3/7/2012, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.  Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát về thực hiện Chỉ thị 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015; thực hiện chính sách, pháp luật đối với cựu thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện giai đoạn 2009 - 2011 trên địa bàn tỉnh; Ban đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2012"  và 04 tờ trình, dự thảo Nghị quyết “về việc điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh ”; "về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện, huấn luyện, thi đấu của tỉnh Gia Lai"; “về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; “Về việc thông qua mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý”... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm theo các thành viên thì các cuộc giám sát chưa sâu, một phần do thiếu lực lượng, tính chuyên nghiệp của bộ máy giám sát; mặt khác chưa có chế tài quy định trách nhiệm của chủ thể giám sát và đối tượng bị giám sát, do vậy các chủ thể là đối tượng bị giám sát chưa có trách nhiệm cao trong chuẩn bị các nội dung mà Đoàn yêu cầu; nhiều địa phương không thực hiện nhiệm vụ báo cáo. Việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị "hậu giám sát" chưa quyết liệt, chưa thường xuyên, sự phối hợp giữa các sở, ngành với Ban trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa tích cực; vì vậy, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc việc xử lý của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đối với các kiến nghị sau giám sát của Ban.
Tại buổi họp tổng kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2012 tập trung vào một số chuyên đề như giám sát công tác xây dựng thôn, làng văn hóa; công sở văn hóa; Giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công.
Thu Trang

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012

04/01/2012
Ngày 3/7/2012, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.  Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát về thực hiện Chỉ thị 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015; thực hiện chính sách, pháp luật đối với cựu thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện giai đoạn 2009 - 2011 trên địa bàn tỉnh; Ban đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2012"  và 04 tờ trình, dự thảo Nghị quyết “về việc điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh ”; "về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện, huấn luyện, thi đấu của tỉnh Gia Lai"; “về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; “Về việc thông qua mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý”... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm theo các thành viên thì các cuộc giám sát chưa sâu, một phần do thiếu lực lượng, tính chuyên nghiệp của bộ máy giám sát; mặt khác chưa có chế tài quy định trách nhiệm của chủ thể giám sát và đối tượng bị giám sát, do vậy các chủ thể là đối tượng bị giám sát chưa có trách nhiệm cao trong chuẩn bị các nội dung mà Đoàn yêu cầu; nhiều địa phương không thực hiện nhiệm vụ báo cáo. Việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị "hậu giám sát" chưa quyết liệt, chưa thường xuyên, sự phối hợp giữa các sở, ngành với Ban trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa tích cực; vì vậy, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc việc xử lý của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đối với các kiến nghị sau giám sát của Ban.
Tại buổi họp tổng kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2012 tập trung vào một số chuyên đề như giám sát công tác xây dựng thôn, làng văn hóa; công sở văn hóa; Giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công.
Thu Trang