> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

05/03/2012
Sáng ngày 09/7/2012, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đến dự và trao Quyết định thành lập Đảng bộ có đồng chí Phạm Ngọc Cẩn Bí, thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Ngô Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức. Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, theo Quyết định số 3013-QĐ/ĐU ngày 13/01/2005 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh). Khi thành lập, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 19 đồng chí đảng viên chính thức, đến nay, Chi bộ Văn phòng có 30 đảng viên (28 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 05 Tổ đảng. Cấp ủy có 05 đồng chí (Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 cấp ủy viên). Đội ngũ đảng viên của Chi bộ hiện nay có nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; nhiều cán bộ, đảng viên đã trải qua các cương vị công tác thực tiễn, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác quản lý, công tác chuyên môn. Từ năm 2005 đến năm 2011, Chi bộ liên tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
IMG_0537.JPG
Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng bộ cơ sở (2011-2015)
     Trên cơ sở số lượng đảng viên, cũng như tính chất nhiệm vụ đặc thù trong hoạt động công tác của Văn phòng và Quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Ngày 19/6/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 686-QĐ-ĐUK Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Quyết định số 687-QĐ-ĐUK chỉ định chính thức Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí và đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ được chỉ định làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở , nhiệm kỳ 2011 - 2015. Đồng thời, căn cứ các Quyết định nêu trên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy cơ sở đã ban hành Quyết định chỉ định chính thức 05 đồng chí Bí thư và 03 đồng chí Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2012 - 2015.
IMG_0549.JPG
Đồng chí Phạm Ngọc Cẩn Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở
     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Cẩn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định việc lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thể hiện sự phát triển về chất lượng và số lượng của Đảng bộ, đây là vinh dự của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo sớm phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác từ nay đến năm 2015; ban hành Quy chế của Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng và xây dựng Đảng bộ cơ sở giữ vững tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong những năm tới./.
IMG_0556.JPG
Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu Bí thư Đảng ủy cơ sở trao Quyết định cho các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc
                                                                                    
Tin: Hữu Thành, ảnh: Đăng Khoa

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

05/03/2012
Sáng ngày 09/7/2012, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đến dự và trao Quyết định thành lập Đảng bộ có đồng chí Phạm Ngọc Cẩn Bí, thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Ngô Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức. Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, theo Quyết định số 3013-QĐ/ĐU ngày 13/01/2005 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh). Khi thành lập, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 19 đồng chí đảng viên chính thức, đến nay, Chi bộ Văn phòng có 30 đảng viên (28 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 05 Tổ đảng. Cấp ủy có 05 đồng chí (Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 cấp ủy viên). Đội ngũ đảng viên của Chi bộ hiện nay có nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; nhiều cán bộ, đảng viên đã trải qua các cương vị công tác thực tiễn, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác quản lý, công tác chuyên môn. Từ năm 2005 đến năm 2011, Chi bộ liên tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
IMG_0537.JPG
Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng bộ cơ sở (2011-2015)
     Trên cơ sở số lượng đảng viên, cũng như tính chất nhiệm vụ đặc thù trong hoạt động công tác của Văn phòng và Quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Ngày 19/6/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 686-QĐ-ĐUK Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Quyết định số 687-QĐ-ĐUK chỉ định chính thức Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí và đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ được chỉ định làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở , nhiệm kỳ 2011 - 2015. Đồng thời, căn cứ các Quyết định nêu trên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy cơ sở đã ban hành Quyết định chỉ định chính thức 05 đồng chí Bí thư và 03 đồng chí Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2012 - 2015.
IMG_0549.JPG
Đồng chí Phạm Ngọc Cẩn Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở
     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Cẩn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định việc lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thể hiện sự phát triển về chất lượng và số lượng của Đảng bộ, đây là vinh dự của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo sớm phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác từ nay đến năm 2015; ban hành Quy chế của Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng và xây dựng Đảng bộ cơ sở giữ vững tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong những năm tới./.
IMG_0556.JPG
Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu Bí thư Đảng ủy cơ sở trao Quyết định cho các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc
                                                                                    
Tin: Hữu Thành, ảnh: Đăng Khoa