> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý các chuyên đề phục vụ hoạt động nghiên cứu, viết báo cá

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý các chuyên đề phục vụ hoạt động nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết Đề tài khoa học

15/05/2012
Sáng ngày 14/9/2012, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho 03 chuyên đề gồm: - Chuyên đề 1: Lý luận chung về nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị Việt Nam. Khái quát hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai qua các nhiệm kỳ;
- Chuyên đề 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai hiện nay;
- Chuyên đề 3:  Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai.
Với mục đích làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai thời gian qua nhằm hoàn thiện các chuyên đề phục vụ hoạt động nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai do Thường trực HĐND tỉnh thực hiện, dự kiến sẽ nghiệm thu vào cuối năm 2012.
Tham dự Hội thảo có trên 40 đại biểu đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND 07 huyện, thị xã, thành phố (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Ia Grai, Krông Pa, Chư Sê và Chư Prông); Các thành viên tham gia 03 chuyên đề trên và đại diện Sở Khoa học -Công nghệ. Ông Huỳnh Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ nhiệm Đề tài và ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cùng chủ trì Hội thảo.
IMG_0814.JPG
Các ý kiến phản biện của PGS, TS Nguyễn Danh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Đức Hội - Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa và ông Ưng Quang Cân - Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai, là những người có tâm huyết, kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND; nhiều ý kiến phát biểu bày tỏ sự đồng tình và tham gia góp ý các nội dung trong 3 chuyên đề được trình bày tại Hội thảo. Hội thảo không chỉ hướng tới một cái nhìn khá toàn diện về thực trạng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai hiện nay, lý giải sâu sắc nguyên nhân của thực trạng dựa trên các căn cứ lý luận và thực tiễn, mà còn bước đầu hướng tới những giải pháp khả thi, hữu hiệu nhằm tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong hoạt động giám sát của HĐND. Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung thảo luận về những bất cập, vướng mắc trong hệ thống chính sách, pháp luật đối với hoạt động giám sát của HĐND như chưa có Luật về hoạt động giám sát của HĐND nên cũng chưa có những chế tài cụ thể để hỗ trợ hoạt động giám sát có hiệu lực, hiệu quả; nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục xem xét bổ sung hoàn chỉnh nhằm đạt tính khoa học hơn nữa trong kết cấu; cần tiếp tục rà soát sửa chữa các lỗi chính tả, từ ngữ chuẩn xác, thống nhất; thứ tự nội dung trên tiêu đề nên khớp với thứ tự của của nội dung trình bày; tài liệu tham khảo cần được xếp theo thứ tự A, B, C,… về tên tác giả, năm, tên tác phẩm,…;  có phần giải thích từ ngữ hoặc ghi rõ các từ viết tắt riêng. Các chuyên đề nên có bố cục chặt chẽ, có sự phân tích, so sánh và liên hệ thực tế để làm nổi bật vấn đề; làm rõ các khái niệm, đặc trưng giám sát của HĐND; quyền giám sát của Hội đồng nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân; v.v..
IMG_0843.JPG
Với các vấn đề, các nội dung được đề cập trong quá trình trao đổi, thảo luận, có thể khẳng định Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra. Chủ nhiệm  Đề tài đã tiếp thu các ý kiến để chỉnh sữa, hoàn thiện các chuyên đề.
IMG_0843-(1).JPG
Hội thảo kết thúc thành công và hy vọng với kết quả nghiên cứu của Đề tài sau khi được hoàn thiện sẽ có giá trị ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sẽ tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân sau mỗi đợt giám sát; giúp Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định sát hơn, giải quyết được vấn đề quốc kế, dân sinh đang đặt ra, nâng cao được vị thế của Hội đồng nhân dân./.
Tin: Hương Lan, ảnh: Đăng Khoa

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý các chuyên đề phục vụ hoạt động nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết Đề tài khoa học

15/05/2012
Sáng ngày 14/9/2012, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho 03 chuyên đề gồm: - Chuyên đề 1: Lý luận chung về nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị Việt Nam. Khái quát hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai qua các nhiệm kỳ;
- Chuyên đề 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai hiện nay;
- Chuyên đề 3:  Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai.
Với mục đích làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai thời gian qua nhằm hoàn thiện các chuyên đề phục vụ hoạt động nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai do Thường trực HĐND tỉnh thực hiện, dự kiến sẽ nghiệm thu vào cuối năm 2012.
Tham dự Hội thảo có trên 40 đại biểu đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND 07 huyện, thị xã, thành phố (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Ia Grai, Krông Pa, Chư Sê và Chư Prông); Các thành viên tham gia 03 chuyên đề trên và đại diện Sở Khoa học -Công nghệ. Ông Huỳnh Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ nhiệm Đề tài và ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cùng chủ trì Hội thảo.
IMG_0814.JPG
Các ý kiến phản biện của PGS, TS Nguyễn Danh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Đức Hội - Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa và ông Ưng Quang Cân - Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai, là những người có tâm huyết, kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND; nhiều ý kiến phát biểu bày tỏ sự đồng tình và tham gia góp ý các nội dung trong 3 chuyên đề được trình bày tại Hội thảo. Hội thảo không chỉ hướng tới một cái nhìn khá toàn diện về thực trạng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai hiện nay, lý giải sâu sắc nguyên nhân của thực trạng dựa trên các căn cứ lý luận và thực tiễn, mà còn bước đầu hướng tới những giải pháp khả thi, hữu hiệu nhằm tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong hoạt động giám sát của HĐND. Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung thảo luận về những bất cập, vướng mắc trong hệ thống chính sách, pháp luật đối với hoạt động giám sát của HĐND như chưa có Luật về hoạt động giám sát của HĐND nên cũng chưa có những chế tài cụ thể để hỗ trợ hoạt động giám sát có hiệu lực, hiệu quả; nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục xem xét bổ sung hoàn chỉnh nhằm đạt tính khoa học hơn nữa trong kết cấu; cần tiếp tục rà soát sửa chữa các lỗi chính tả, từ ngữ chuẩn xác, thống nhất; thứ tự nội dung trên tiêu đề nên khớp với thứ tự của của nội dung trình bày; tài liệu tham khảo cần được xếp theo thứ tự A, B, C,… về tên tác giả, năm, tên tác phẩm,…;  có phần giải thích từ ngữ hoặc ghi rõ các từ viết tắt riêng. Các chuyên đề nên có bố cục chặt chẽ, có sự phân tích, so sánh và liên hệ thực tế để làm nổi bật vấn đề; làm rõ các khái niệm, đặc trưng giám sát của HĐND; quyền giám sát của Hội đồng nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân; v.v..
IMG_0843.JPG
Với các vấn đề, các nội dung được đề cập trong quá trình trao đổi, thảo luận, có thể khẳng định Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra. Chủ nhiệm  Đề tài đã tiếp thu các ý kiến để chỉnh sữa, hoàn thiện các chuyên đề.
IMG_0843-(1).JPG
Hội thảo kết thúc thành công và hy vọng với kết quả nghiên cứu của Đề tài sau khi được hoàn thiện sẽ có giá trị ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sẽ tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân sau mỗi đợt giám sát; giúp Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định sát hơn, giải quyết được vấn đề quốc kế, dân sinh đang đặt ra, nâng cao được vị thế của Hội đồng nhân dân./.
Tin: Hương Lan, ảnh: Đăng Khoa