> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (khóa X): Bàn thảo, đề ra các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuố

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (khóa X): Bàn thảo, đề ra các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm

01/01/2012
Trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, Báo Gia Lai vừa có cuộc trao đổi với ông Rah Lan Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về những biện pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong 6 tháng cuối năm 2012. - P.V: Ông có thể cho biết những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X sắp đến?
Ông Rah Lan Tuấn: Dự kiến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 10 đến 12-7. Ngoài việc tiến hành các nội dung theo quy định, kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, phân tích và đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét quyết định nội dung 9 tờ trình theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND tỉnh gồm: quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác khoáng sản; quy định tiêu chuẩn và đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị,  kế hoạch phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2013; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính một số xã để mở rộng thị trấn Đak Đoa; quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện và thi đấu, chế độ tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; bảng giá dịch vụ khám-chữa bệnh đối với các cơ sở khám-chữa bệnh công lập; mức học phí năm học 2012-2013 đối với giáo dục mầm non và phổ thông.
- P.V: Những chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh mà địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là gì, thưa ông?
Ông Rah Lan Tuấn: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 trong Nghị quyết HĐND tỉnh đã được triển khai có hiệu quả, với các chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,63%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.436,3 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 11.235 tỷ đồng, bằng 54,4% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 258,5 triệu USD, bằng 86% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 53% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước... Việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nêu trên chính là dấu hiệu khả quan, để tiến tới  hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh.
- P.V: Ngoài các mặt đạt được, HĐND tỉnh quan tâm những mặt hạn chế nào?
Ông Rah Lan Tuấn: Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh bổ sung thêm 2 nội dung là đề nghị UBND tỉnh giải trình tại kỳ họp về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. Đây là những vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm, cần xem xét, giải quyết.
Để chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp, ngoài việc tổ chức các đợt giám sát và tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc hậu giám sát, khảo sát đối với những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm như tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vấn đề ô nhiễm môi trường, tái định canh-định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các công trình thủy điện và  các dự án trồng cao su. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân công cho các tổ chuẩn bị ý kiến chất vấn về những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử.
- P.V: Để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2012 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, theo ông, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm là gì?
Ông Rah Lan Tuấn: Phải phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng kinh tế 13,54% để đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2012 đạt 13%, thu ngân sách trên địa bàn trên 1.600 tỷ đồng để phấn đấu cả năm đạt 3.400 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 50 triệu USD để phấn đấu cả năm đạt hơn 300 triệu USD, giải quyết việc làm cho 11.900 lao động để đạt cả năm là 24.000 người, giảm hộ nghèo còn dưới 21% (năm 2012 giảm 3,06% so với năm 2011)...
Trong các giải pháp chủ yếu, UBND tỉnh cần lưu ý xử lý trách nhiệm đối với các cấp, các ngành, cá nhân trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, có biện pháp kiên quyết hơn nữa đối với các chủ đầu tư và nhà thầu sai phạm. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm các giải pháp như: tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của tỉnh đối với các tỉnh trong khu vực và cả nước; tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo an sinh xã hội; huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển; triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội-nhất là tại các xã nghèo, vùng căn cứ cách mạng và địa bàn đặc biệt khó khăn, người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lý  tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng và lãng phí, tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, HĐND các cấp phát huy hiệu quả chức năng giám sát, tạo điều kiện cho các địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012 của tỉnh nhà.
- P.V: Xin cảm ơn ông!
Theo Baogialai.vn

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (khóa X): Bàn thảo, đề ra các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm

01/01/2012
Trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, Báo Gia Lai vừa có cuộc trao đổi với ông Rah Lan Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về những biện pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong 6 tháng cuối năm 2012. - P.V: Ông có thể cho biết những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X sắp đến?
Ông Rah Lan Tuấn: Dự kiến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 10 đến 12-7. Ngoài việc tiến hành các nội dung theo quy định, kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, phân tích và đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét quyết định nội dung 9 tờ trình theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND tỉnh gồm: quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác khoáng sản; quy định tiêu chuẩn và đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị,  kế hoạch phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2013; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính một số xã để mở rộng thị trấn Đak Đoa; quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện và thi đấu, chế độ tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; bảng giá dịch vụ khám-chữa bệnh đối với các cơ sở khám-chữa bệnh công lập; mức học phí năm học 2012-2013 đối với giáo dục mầm non và phổ thông.
- P.V: Những chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh mà địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là gì, thưa ông?
Ông Rah Lan Tuấn: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 trong Nghị quyết HĐND tỉnh đã được triển khai có hiệu quả, với các chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,63%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.436,3 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 11.235 tỷ đồng, bằng 54,4% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 258,5 triệu USD, bằng 86% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 53% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước... Việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nêu trên chính là dấu hiệu khả quan, để tiến tới  hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh.
- P.V: Ngoài các mặt đạt được, HĐND tỉnh quan tâm những mặt hạn chế nào?
Ông Rah Lan Tuấn: Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh bổ sung thêm 2 nội dung là đề nghị UBND tỉnh giải trình tại kỳ họp về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. Đây là những vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm, cần xem xét, giải quyết.
Để chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp, ngoài việc tổ chức các đợt giám sát và tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc hậu giám sát, khảo sát đối với những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm như tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vấn đề ô nhiễm môi trường, tái định canh-định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các công trình thủy điện và  các dự án trồng cao su. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân công cho các tổ chuẩn bị ý kiến chất vấn về những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử.
- P.V: Để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2012 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, theo ông, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm là gì?
Ông Rah Lan Tuấn: Phải phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng kinh tế 13,54% để đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2012 đạt 13%, thu ngân sách trên địa bàn trên 1.600 tỷ đồng để phấn đấu cả năm đạt 3.400 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 50 triệu USD để phấn đấu cả năm đạt hơn 300 triệu USD, giải quyết việc làm cho 11.900 lao động để đạt cả năm là 24.000 người, giảm hộ nghèo còn dưới 21% (năm 2012 giảm 3,06% so với năm 2011)...
Trong các giải pháp chủ yếu, UBND tỉnh cần lưu ý xử lý trách nhiệm đối với các cấp, các ngành, cá nhân trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, có biện pháp kiên quyết hơn nữa đối với các chủ đầu tư và nhà thầu sai phạm. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm các giải pháp như: tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của tỉnh đối với các tỉnh trong khu vực và cả nước; tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo an sinh xã hội; huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển; triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội-nhất là tại các xã nghèo, vùng căn cứ cách mạng và địa bàn đặc biệt khó khăn, người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lý  tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng và lãng phí, tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, HĐND các cấp phát huy hiệu quả chức năng giám sát, tạo điều kiện cho các địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012 của tỉnh nhà.
- P.V: Xin cảm ơn ông!
Theo Baogialai.vn