> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012

01/05/2012
Sáng ngày 30/7/2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đến dự có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh và CBCC, VC Văn phòng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự lãnh đạo điều hành của lãnh đạo Văn phòng, trong 6 tháng đầu năm, CBCC, nhân viên Văn phòng đã bám sát các quy định của pháp luật, chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình công tác của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm 2012; CBCC, VC Văn phòng đã phát huy tốt những mặt mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH lấy ý kiến các cơ quan hữu quan xây dựng 19 dự án luật và tổng hợp báo cáo UBTV Quốc hội; tham mưu giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; đề xuất với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh nội dung 12 chất vấn các Bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
IMG_0755.jpg
Đc: Đinh Duy Vượt Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
     Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành, xử lý một số khoản chi từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách; tham mưu các Ban của HĐND tỉnh triển khai 8 đợt giám sát, thẩm tra 4 báo cáo, 10 tờ trình trình ra kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X…Tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp 04 cuộc tiếp công dân, có 47 lượt công dân đến trình bày kiến nghị, khiếu nại. Tiếp nhận tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh xử lý 208 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho Thường trực HĐND tổ chức thành công kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh và thông qua 11 nghị quyết theo đúng quy định pháp luật; Công tác hành chính, tổ chức, quản trị đã đảm bảo chế độ chính sách cho CBCC cũng như kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.
IMG_0742.jpg
Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị CBCC,VC Văn phòng phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm 2012 trong đó, tiếp tục phấn đấu triển khai kịp thời, toàn diện chức năng, nhiệm vụ nhằm tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ Văn phòng, xây dựng đội ngũ CBCC Văn phòng có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc, có tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa công sở để xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện./
    Một số hình ảnh của hội nghị:
IMG_0756.jpg

IMG_0758.jpg

IMG_0759.jpg
Tin: Hữu Thành, ảnh: Đăng Khoa

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012

01/05/2012
Sáng ngày 30/7/2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đến dự có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh và CBCC, VC Văn phòng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự lãnh đạo điều hành của lãnh đạo Văn phòng, trong 6 tháng đầu năm, CBCC, nhân viên Văn phòng đã bám sát các quy định của pháp luật, chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình công tác của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm 2012; CBCC, VC Văn phòng đã phát huy tốt những mặt mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH lấy ý kiến các cơ quan hữu quan xây dựng 19 dự án luật và tổng hợp báo cáo UBTV Quốc hội; tham mưu giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; đề xuất với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh nội dung 12 chất vấn các Bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
IMG_0755.jpg
Đc: Đinh Duy Vượt Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
     Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành, xử lý một số khoản chi từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách; tham mưu các Ban của HĐND tỉnh triển khai 8 đợt giám sát, thẩm tra 4 báo cáo, 10 tờ trình trình ra kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X…Tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp 04 cuộc tiếp công dân, có 47 lượt công dân đến trình bày kiến nghị, khiếu nại. Tiếp nhận tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh xử lý 208 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho Thường trực HĐND tổ chức thành công kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh và thông qua 11 nghị quyết theo đúng quy định pháp luật; Công tác hành chính, tổ chức, quản trị đã đảm bảo chế độ chính sách cho CBCC cũng như kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.
IMG_0742.jpg
Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị CBCC,VC Văn phòng phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm 2012 trong đó, tiếp tục phấn đấu triển khai kịp thời, toàn diện chức năng, nhiệm vụ nhằm tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ Văn phòng, xây dựng đội ngũ CBCC Văn phòng có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc, có tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa công sở để xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện./
    Một số hình ảnh của hội nghị:
IMG_0756.jpg

IMG_0758.jpg

IMG_0759.jpg
Tin: Hữu Thành, ảnh: Đăng Khoa