> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 10 > Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ quy định mức thu lệ phí c

Nghị Quyết: Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ quy định mức thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 115/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia La Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/09/2019 Ngày hiệu lực: 10/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: