> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 10 > Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựn

Nghị Quyết: Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045.

Số hiệu: 179/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/09/2019 Ngày hiệu lực: 10/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: