> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 10 > Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Ayun

Nghị Quyết: Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng).

Số hiệu: 182/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/09/2019 Ngày hiệu lực: 10/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: