> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 10 > Thông báo số 161/TB-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười (bất thường

Thông báo: Thông báo số 161/TB-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

Số hiệu: 161/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ngày ban hành: 10/09/2019 Ngày hiệu lực: 9/10/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: