> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát "Tình hình c

Nghị Quyết: Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát "Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh"

Số hiệu: 193/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 11/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: