> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công

Nghị Quyết: Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 196/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 11/12 /2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: