> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết 207/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạ

Nghị Quyết: Nghị quyết 207/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

Số hiệu: 207/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 11/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: