> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện Chương trìn

Nghị Quyết: Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020"

Số hiệu: 208/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 11/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: