> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh

Nghị Quyết: Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số hiệu: 188/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: 09/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: