Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 205/TB-HĐND

Thông báo số 204/TB-HĐND ngày 11/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

14/05/2020

11/5/2020

Nghị Quyết 212/NQ-HĐND

Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 213/NQ-HĐND

Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phân bố kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài, trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 214/NQ-HĐND

Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Tuyến giao thông biên giới cấp bách huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 215/NQ-HĐND

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku – Đak Đoa – Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km 0+00 – Km 7+ 100).

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 216/NQ-HĐND

Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 217/NQ-HĐND

Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 218/NQ-HĐND

Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 219/NQ-HĐND

Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 220/NQ-HĐND

Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 221/NQ-HĐND

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư Phương án bố trí dân cư tự do huyện Mang Yang (phương án bố trí dân di cư tự do huyện Mang Yang), tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 222/NQ-HĐND

Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 223/NQ-HĐND

Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai sửa đổi một số nội dung về giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, Đak Đoa và thành phố Pleiku ban hành theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 224/NQ-HĐND

Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

08/05/2020

08/5/2020

Nghị Quyết 225/NQ-HĐND

Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Gia Lai.

08/05/2020

08/5/2020