> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 12 > Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UB

Nghị Quyết: Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Số hiệu: 212/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/5/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: