> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 12 > Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai sửa đổi một số nội dung về giá các lo

Nghị Quyết: Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai sửa đổi một số nội dung về giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, Đak Đoa và thành phố Pleiku ban hành theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 223/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/5/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: