> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 12 > Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt tổng số lượng người làm

Nghị Quyết: Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 225/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/5/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: