> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 126/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số văn bản qu

Nghị Quyết: Nghị quyết số 126/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

Số hiệu: 126/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chủ tọa kỳ họp
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: 9/7/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: