> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên U

Nghị Quyết: Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Số hiệu: 227/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chủ tọa kỳ họp
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: 9/7/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: