> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 củaHĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 thán

Nghị Quyết: Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 củaHĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Số hiệu: 229/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chủ tọa kỳ họp
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: 9/7/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: