> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát “tình hình cấp gi

Nghị Quyết: Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.

Số hiệu: 230/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chủ tọa kỳ họp
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: 9/7/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: