> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 14 > Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ t

Nghị Quyết: Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Số hiệu: 243/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Đặng Phan Chung
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: 24/9/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: