> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 14 > Thông báo số 226/TB-HĐND ngày 24/9/2020 về Kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X

Thông báo: Thông báo số 226/TB-HĐND ngày 24/9/2020 về Kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Số hiệu: 226/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: 24/9/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: