> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 15 > Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh một số dự án tron

Nghị Quyết: Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 260/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: 09/11/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: