> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 15 > Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua các công trình, dự

Nghị Quyết: Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 263/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: 09/11/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: