> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hưởng phụ cấp

Nghị Quyết: Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 131/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: